Oddział Rejonowy PCK w Dębicy

ul. Ignacego Lisa 3
39-200 Dębica

+48 14 681-07-92

or.debica@pck.org.pl